Stemwijzer voor senioren

Op woensdag 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Voorschoten zult u weer de keuze hebben tussen zeven partijen. Met onze Stemwijzer wordt duidelijk hoe deze partijen denken over de thema’s die de ouderen na aan het hart zullen liggen. Wij hopen dat dit uw keuze bij het stemmen zal vergemakkelijken.

>>Klik hier<< voor de stemwijzer (PDF; opent in nieuw tabblad).

De partijen zijn gerangschikt op alfabetische volgorde. Wij zijn alle partijen erkentelijk voor hun deelname. Ook zijn wij Peter Verschoor en René Hooijdonk erkentelijk voor hun hulp bij het formuleren van de thema’s.
Gaat u in ieder geval stemmen !

Vrijwillige bijdrage

Voor het zesde jaar op rij vroegen wij u om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. U heeft zich weer van uw beste kant laten zien. Gelukkig maar want uw bijdrage vormt een belangrijk deel van de begroting tezamen met de advertentie opbrengsten van onze oude en nieuwe adverteerders.

Uw hoogste bijdrage was € 100 (!), de laagste was € 7,50. Alle bijdragen zijn ons echter zeer welkom!! U kunt het hele jaar door storten.

Onze redactie ziet uw bijdrage als een mooi teken van uw interesse in het Magazine. En dat zorgt weer voor de noodzakelijke motivatie zoals duidelijk te zien is op de foto boven.

Het eerste lustrumnummer

Uitreiking van het eerste lustrumnummer door voorzitter Peter Verschoor, eindredacteur Rob Kloosterman en redacteur Hans Timmerman aan de wethouders Inge Adema en Bart de Beer.

Handige telefoonkaart bij seniorenmagazine

Het Seniorenmagazine Voorschoten bood bij de december editie van 2011 een cadeautje aan alle lezers aan. De succesvolle telefoonkaart van de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten uit het jaar 2004 werd geheel vernieuwd en werd gratis aangeboden. De telefoonkaart is een bewaarexemplaar met daarop, voor met name ouderen, belangrijke telefoonnummers. De kaart biedt ook ruimte om telefoonnummers van familie en de huisarts op te schrijven, zodat eventuele hulpverleners niet heel erg moeten zoeken naar de juiste telefoonnummers.

Welkom VOV!

Het Magazine is nu geheel compleet omdat met de recente deelname van de VOV ALLE ouderenorganisaties daarin deelnemen. Voorzitter van de stichting Senioren Voorschoten Peter Verschoor en voorzitter van de VOV Harrie de Jong bevestigen de samenwerking.

Grote kerstactie

Start van de kerstactie via de uitreiking van het eerste kerstnummer door eindredacteur Rob Kloosterman aan wethouder Marijke Kleijweg. Dit kerstnummer werd met behulp van de gemeente verspreid onder alle 55-plussers in Voorschoten. Dit leverde de nodige nieuwe abonnees op.
Foto: René Zoetemelk

Start van het seniorenmagazine

Het eerste nummer van het Magazine werd uitgegeven in februari 2009. Het officiéle startsein vond plaats op 15 mei 2009 door stichting voorzitter Peter Verschoor en wethouder Marijke Kleijweg.
Op de foto de onthulling van een bord met de logo’s van de deelnemende organisaties.