Het Seniorenmagazine Voorschoten bood bij de december editie van 2011 een cadeautje aan alle lezers aan. De succesvolle telefoonkaart van de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten uit het jaar 2004 werd geheel vernieuwd en werd gratis aangeboden. De telefoonkaart is een bewaarexemplaar met daarop, voor met name ouderen, belangrijke telefoonnummers. De kaart biedt ook ruimte om telefoonnummers van familie en de huisarts op te schrijven, zodat eventuele hulpverleners niet heel erg moeten zoeken naar de juiste telefoonnummers.