De redactie van het Senioren Magazine wordt gevormd door Nanny van den Brink, Anouch Brits, Rob Kloosterman, Marlies Porte, Jessica Smeenk.
Eindredacteur: Rob Kloosterman.

De correspondenten zijn o.a.: Nico Fennes (VOV),  Jan Koster (Museum Voorschoten),  Enny van Leeuwen (Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten), Hans Timmerman, Antoinette Schalke (Voorschoten Voor Elkaar) en de Raad van Samenwerkende Kerken.

De columnisten zijn: Marco den Boef (digitaal), Geert Hoornweg, Loes de Keuning (mijn hondenleven), Ad Melman (gezondheid), Jan Preenen (vrijwilliger uit de schaduw), Jolien Schroot (groei en bloei), Jan Sloof (Voorschoten toen en nu) en Anita van Straaten (Geld en Recht).

Het dagelijks bestuur van de Stichting Senioren Voorschoten wordt gevormd door:
Ton Goemans, voorzitter, e-mail:  a.m.goemans@ziggo.nl
Peter de Boer, secretaris, e-mail: secretaris@seniorenvoorschoten.nl
Erik Hennevanger, penningmeester, e-mail: penningmeester@seniorenvoorschoten.nl

Het algemeen bestuur wordt gevormd door:
Antoinette Schalke, lid namens Voorschoten Voor Elkaar
Rob van Gelder, lid namens de Zonnebloem
Peter de Boer, lid namens de VOV

De stichting is opgericht in Voorschoten op 6 maart 2009, K.v.K. Leiden 27338970, Bank NL 66 RABO 0109 1662 56, t.n.v. Stichting Senioren Voorschoten