De redactie van het Seniorenmagazine wordt gevormd door Nanny van den Brink, Rob Kloosterman, Marlies Porte en Jessica Smeenk. Email: redactie@seniorenvoorschoten.nl

De correspondenten zijn o.a.: Nico Fennes (VOV),  Jan Koster (Museum Voorschoten),  Hans Janssen (Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten), Hans Timmerman, Antoinette Schalke (Voorschoten Voor Elkaar) en de Raad van Samenwerkende Kerken.

De columnisten zijn: Marco den Boef (digitaal), Ad Melman (gezondheid), Jan Preenen (vrijwilliger uit de schaduw), Monique la Riviere (culinair), Jolien Schroot (groei en bloei), Jan Sloof (Voorschoten toen en nu) en Anita van Straaten (Geld en Recht).

Het dagelijks bestuur van de Stichting Senioren Voorschoten wordt gevormd door:
Peter Verschoor, voorzitter
Peter de Boer, secretaris, e-mail: secretaris@seniorenvoorschoten.nl
Erik Hennevanger, penningmeester, e-mail: penningmeester@seniorenvoorschoten.nl

Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur plus:
Yvonne van Balen, lid namens Voorschoten Voor Elkaar
Bert Dedden, lid namens de Zonnebloem

De stichting is opgericht in Voorschoten op 6 maart 2009, K.v.K. Leiden 27338970, Bank NL 66 RABO 0109 1662 56, t.n.v. Stichting Senioren Voorschoten